Een commentaar van DiEM25’s Green New Deal for Europe-campagne op de recente EU-top

Zaterdag 12 december is het vijf jaar geleden dat het historische Akkoord van Parijs werd aangenomen. De tekst van het verdrag verplicht alle ondertekenaars om de nodige maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2° C – of beter nog, 1,5° C – boven het pre-industriële niveau.

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here